Doelgroep

Bewonersprofiel voor ’t Hoge Veld:
 • Je hebt een diagnose in het autismespectrum of soortgelijke problematiek
 • Je bent ongeveer tussen de 20-30 jaar jong
 • Je hebt een intelligentie rond het gemiddelde
 • Je hebt een WLZ indicatie of een WMO-beschikking, de hoogte is passend bij het zorgniveau (24/7) van ’t Hoge Veld
 • Je bent in staat om met begeleiding te functioneren in de woonvorm
 • Je kan en wil in een groep functioneren
 • Je bent in staat je persoonlijke verzorging te doen en eenvoudige huishoudelijke taken te verrichten waarbij aansturing en begeleiding nodig kan zijn
 • Je staat open voor begeleiding en je accepteert de hulp die je nodig hebt
 • Je hebt dagbesteding of werk buitenshuis
 • Je hebt een eigen inkomen (uitkering of salaris) dat je in staat stelt de woonlasten te dragen
 • Je bent in staat om de kosten van een gezamenlijke huishouding en algemene kosten te betalen
 • Je staat onder bewind
Contra-indicaties voor wonen in ’t Hoge Veld zijn:
 • Een hoge zorgbehoefte waar door ‘t Hoge Veld niet aan voldaan kan worden
 • Psychiatrische en/of medische problematiek die het dagelijkse groepsgebeuren belemmeren en een te groot beroep doen op de begeleiding
 • Afhankelijkheid van drank, drugs en gamen
 • Ontbreken van dag invulling