Financiën

Een woongroep vraagt om zorgvuldige financiering en beheer van gelden.

 

De inkomsten van de stichting zullen bestaan uit de zorggelden die bewoners toegewezen krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Daarnaast zullen bewoners een bijdrage uit eigen inkomsten betalen voor eten en gemeenschappelijke activiteiten. Die eigen inkomsten kunnen bestaan uit arbeidsloon of, in de meeste gevallen, uit een uitkering (bijv. de WAJONG). Uit die eigen inkomsten betalen de bewoners ook de huur aan Woonstichting Vryleve.

De stichting zet zich in, om voor activiteiten en voorzieningen die niet uit de zorggelden betaald kunnen worden, eigen inkomsten te verwerven via fondsen en donateurs.

Het financiële beheer ligt deels bij de jongere en hun ouders. Voor de stichting is er echter altijd een bewindvoerder die als gesprekspartner optreedt wanneer het niet goed loopt.

Binnen de stichting beheert de bestuurder de financiën onder toezicht van de Raad van toezicht.