Stichting Woongroep

’t Hoge Veld

De stichting is opgericht door ouders om een woonvoorziening in ’t Hoge Veld te realiseren.

Doelstelling van de Stichting is het creëren van een woonvorm voor jongeren met ASS om te voorzien in de woonbehoefte van jongvolwassenen met ASS die 24 uur per dag begeleiding en zorg nodig hebben en binding hebben met de regio Arnhem/de Liemers bij voorkeur met Duiven. De stichting beheert en exploiteert de gemeenschappelijke ruimtes van ’t Hoge Veld en levert zorg en begeleiding en ondersteuning in het dagelijks leven aan de bewoners.

 

Op dit moment wordt gewerkt aan het Raad van Toezicht-model. Daarin zit per bewoner een familielid in, de eerste jaren is het een van de ouders. De leden van de raad krijgen geen vergoeding.  Het beleidsplan voor de woonvoorziening wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. Dat geldt ook voor de begroting en de jaarrekening. De Raad fungeert als werkgever voor een van de bestuurders, Frank Knippenborg. Deze bestuurder wordt tzt. bezoldigd leidinggevende van de zorgmedewerkers. De tweede bestuurder is Mr. Rob van de Beeten, onbezoldigd.

ANBI

De Stichting heeft sinds 01-01-2023 de ANBI status. 

 

Downloads

Statuten van de Stichting 2021

Beleidsplan van de stichting 2022