Zorg en wonen

De woongroep biedt woongelegenheid, zorg en gezamenlijke activiteiten. Dit is erop gericht de jongeren een thuis te bieden, met aandacht voor een individuele benadering. 
wonen en zorg
woongroep
in en om het huis
werken bij